Live
26SetonedgeSetonedge1BudazBudaz325BudazBudaz3GenriskisGenriskis024SetonedgeSetonedge3Goengi96Goengi96223GenriskisGenriskis3GobboGobbo122BudazBudaz3XorroKawaiiXorroKawaii221ElReyHieloElReyHielo0Goengi96Goengi96320MonxoMonxo2SetonedgeSetonedge319ALaCaraALaCara0GobboGobbo118GrawpGrawp0GenriskisGenriskis317XorroKawaiiXorroKawaii3HalvertHalvert016BudazBudaz3HeisenbergHeisenberg215Goengi96Goengi963Samu_vrSamu_vr114ElReyHieloElReyHielo3MakaMaka113SetonedgeSetonedge3CampoyCampoy212MonxoMonxo3BizarreBizarre111RCCVRCCV2GobboGobbo310ManzanoManzano2ALaCaraALaCara39GenriskisGenriskis3RysterRyster28HalvertHalvert3FrizorkFrizork17XorroKawaiiXorroKawaii3VraenorVraenor26HeisenbergHeisenberg1IkeritoxIkeritox05Samu_vrSamu_vr1ImAlex12SoImAlex12So04MakaMaka3Sergio98Sergio9813CampoyCampoy3SuperninjaSuperninja02PaututatixPaututatix1SetonedgeSetonedge31BizarreBizarre3EvaHSEvaHS1Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinals
Setonedge
Budaz
Budaz
Genriskis
Setonedge
Goengi96
Genriskis
Gobbo
Budaz
XorroKawaii
ElReyHielo
Goengi96
Monxo
Setonedge
ALaCara
Gobbo
Grawp
Genriskis
XorroKawaii
Halvert
Budaz
Heisenberg
Goengi96
Samu_vr
ElReyHielo
Maka
Setonedge
Campoy
Monxo
Bizarre
RCCV
Gobbo
Manzano
ALaCara
Genriskis
Ryster
Halvert
Frizork
XorroKawaii
Vraenor
Heisenberg
Ikeritox
Samu_vr
ImAlex12So
Maka
Sergio98
Campoy
Superninja
Paututatix
Setonedge
Bizarre
EvaHS